Bærekraft

Bærekraft

Når vi velger fornybare råvarer til neste generasjons drivstoff, gjelder det å velge riktig. Vi styrer mot råvarer med høy virkningsgrad og med gode bærekraftsdata, råvarer som gir varige, bærekraftige løsninger.

For å kunne ta neste skritt trenger vi tydelige og langsiktige spilleregler som viser at en investering for et bærekraftig samfunn også er en økonomisk bærekraftig investering.

MHService omsetter HVO100, RME, Urea, AdBlue og tilbyr flere nedbrytbare smøreoljer (Bio-degradable) som en del av vår satsning på et mer bærekraftig samfunn.