Bestill MH24-kortet

Bestill MH24-kortet

MH24-kortet er vårt eget bensin- og dieselkort. Det gir deg mulighet til å samle alle fyllinger på en månedsfaktura, og gir deg samtidig rabatt på drivstoffet du kjøper.

Du får 30 øre rabatt på pumpeprisene for både bensin og diesel – også den avgiftsfrie. Dersom du betaler bilvask på anlegget vårt i Måløy, får du dessuten 20 % rabatt. Og enda bedre: Det er ingen skjulte gebyrer eller kostnader forbundet med å bruke kortet.

Kortet fungerer som et kredittkort ved at fyllingene som gjøres innad i en måned samles opp og faktureres ved månedsslutt. Rabattene spesifiseres på faktura.

Søknadsskjema

Bruk dette digitale søknadsskjemaet for å søke direkte, så har du kortet i løpet av noen dager. Kontakt oss alternativt på telefon +47 578 53 650, for eksempel dersom du er bedriftskunde eller har spesielle behov.

  Vilkår

  • Jeg gir MHSERVICE AS fullmakt til å kontrollere opplysningene i søknadsskjemaet som et ledd i kredittvurderingen.
  • Jeg samtykker til fornyede kredittvurderinger i forbindelse med selskapets innkreving av forfalt gjeld, eller senere utvidelse av kredittramme.
  • Kortet skal kun disponeres av Bruker og ikke benyttes av andre, og koden skal heller ikke deles med andre.
  • Mislighold (betalingsunnlatelse) medfører sperring av kort.
  • Tap av kort skal umiddelbart meldes fra til MHSERVICE AS.
  • Jeg gir MHSERVICE AS tillatelse til å lagre mine personopplysninger.
  • Jeg bekrefter at jeg er over 18 år, og at opplysningene som er gitt i søknaden er riktige.
  • Fakturering håndteres av Autoinvoice. Det betyr at du kan velge innstillinger for fakturamottak hos din bankforbindelse.