Drivstoff

Drivstoff

Vi leverer kvalitetsdrivstoff til båter og biler både til land og til vanns.
Kontakt vårt salgsteam for mer informasjon om produkt og priser.

Marine gassolje (MGO)

Marine Gassolje brukes som drivstoff i marine dieselmotorer. Produktet er tilsatt markør og fargestoff etter myndighetenes krav.

Blank diesel (autodiesel)

Vi leverer diesel som møter alle kravene satt i Norsk Bransjestandard for Autodiesel, EN590. 

Farget diesel (anleggsdiesel)

Farget diesel er en betegnelse på et dieselprodukt som møter alle kravene i Norsk Bransjestandard, EN590, og som ikke er belastet med veibruksavgift. I stedet betales grunnavgift som er vesentlig lavere enn veibruksavgiften. CO2-avgift og merverdiavgift beregnes som for andre produkter. Produktteknisk er den lik autodiesel. Veigående kjøretøy har ikke lov til å bruke farget/avgiftsfri diesel. Farget/avgiftsfri diesel blir tilsatt en grønnfarge for å skille den fra vanlig diesel. Dette gjør det også mulig for tolletaten og statens vegvesen å kontrollere bruken. 

Båter, anleggsmaskiner, motorredskap, landbruksmaskiner og andre kjøretøy som ikke er ment for vegtrafikk kan benytte farget/avgiftsfri diesel – også kalt anleggsdiesel. 

Bensin

Bensin 95 kan anvendes i alle bensinmotorer som kan kjøre på bensin med oktan 95. Produktet oppfyller kravene i produkforeskriften og den norsk-europeiske produktstandarden for bensin (NS-EN228).

Vi kan hjelpe!

Trenger du hjelp til å finne riktig produkt, eller behøver du noe spesielt? Ta kontakt med oss eller stikk innom oss i Måløy eller Ålesund, så hjelper vi deg gjerne!

Knut-Erik Solheim

Salgssjef land/MH24

Phone: +47 911 25 628 Email: knut@mhservice.no

Kristoffer Nordbø

Salgssjef Trading

Phone: +47 991 26 173 Email: kristoffer@mhservice.no

Annelin Fure

Salgssjef Marine

Phone: +47 913 15 776 Email: annelin@mhservice.no