Bio-innblanding marine

Publisert 27. september, 2023

Fra 1. oktober innfører myndighetene krav om innblanding av 6% avansert biodrivstoff i all marine diesel til sjøfart og akvakulturanlegg.

Det er kun «skip i utenriks fart» og «overføring til andre registrerte virksomheter» som er unntatt kravet

Hva betyr det for deg som kunde?

⁃ Prisen økes tilsvarende biotillegget.

⁃ Du er med på det grønne skiftet og sparer miljøet for klimagassutslipp.

Er ikke det Bio i disse produktene allerede?

⁃Nei. Det har kun vært krav om innblanding av biodrivstoff for diesel til veitrafikk og anleggsdiesel

Tåler motoren min dette?

⁃ Ja. MHService bruker HVO som er fullt ut blandbar med gassolje og diesel.