Foreslåtte avgiftssatser 2024

Publisert 6. oktober, 2023

Regjeringen har foreslått følgende avgiftssatser for 2024:

Avgifter
2023 2024 Endring Endring %
Bensin
Veibruksavgift 4,700 4,620 -0,080 -1,7 %
CO2 2,210 2,720 0,510 23,1 %
Sum avgift bensin 6,910 7,340 0,430 6,2 %
Autodiesel
Veibruksavgift 2,920 2,710 -0,210 -7,2 %
CO2 2,530 3,170 0,640 25,3 %
Sum avgift autodiesel 5,450 5,880 0,430 7,9 %
Mineralolje
Grunnavgift 0,000 0,000 0,000 0,0 %
CO2 2,530 3,170 0,640 25,3 %
Svovel 0,146 0,152 0,006 4,1 %
Sum avgift 500ppm 2,530 3,170 0,640 25,3 %
Sum avgift 1000ppm 2,676 3,322 0,646 24,1 %
Smøreoljeavgift 2,450 2,540 0,090 3,7 %
Veibruksavgift på Biodiesel 2,910 3,020 0,110 3,8 %

 

Det er verdt å merke seg at lekkasjene som kom før fremleggelsen, sa at det kun skulle være 15 øre økning i avgifter, mens dagens publisering tilsier en økning på 54 øre for bensin/diesel (med mva).

Foreslått Statsbudsjett 2024
Publisert 06.10.2023
Link til data: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-1-ls-20232024/id2998665/?ch=1