MHService sertifisert som Miljøfyrtårn

Publisert 27. juni, 2023

Vi i MHService er stolte av å kunngjøre at vi har oppnådd sertifisering som Miljøfyrtårn. Dette er et klart signal på vårt engasjement for bærekraftige forretningspraksiser.

MHService er en ledende leverandør av oljeprodukter til lands og til vanns på Nord-Vestlandet, og sertifiseringen innebærer at selskapet forplikter seg til å arbeide systematisk med miljøtiltak i hverdagen. Bedriften forteller at Miljøfyrtårn-sertifiseringen er bare ett av mange skritt selskapet har tatt de siste årene for å sørge for ansvarlig og bærekraftig drift.

– Som Miljøfyrtårn tar vi aktivt miljøansvar og bidrar til grønn omstilling. Vi er begeistret for å ha oppnådd denne sertifiseringen, og ser den som en bekreftelse på at vi er en ansvarlig og bærekraftig aktør i vår bransje, sier Isak Stensaker, driftssjef hos MHService.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte miljøsertifisering og en anerkjent nasjonal ordning for bedrifter og offentlige virksomheter som ønsker å drive miljøvennlig og bærekraftig. Sertifiseringen stiller krav til at bedriften jobber for å redusere sitt miljøavtrykk, fremmer ansvarlig ressursbruk, og arbeider aktivt for kontinuerlig miljøforbedring i sin forretningsdrift.

Han forteller at Miljøfyrtårn opererer med en ordning hvor kravene tilpasses bransjen selskapet opererer i, og presiserer at sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Som Miljøfyrtårn må MHService levere årlige miljørapporter, og at virksomheten må re-sertifiseres hvert tredje år. Dette er et anerkjent sertifikat som myndighetene legger stor vekt på ved offentlige innkjøp.

– Sertifiseringen forplikter oss til å fortsette innsatsen for å redusere vår miljøpåvirkning, og vi oppfordrer våre kunder og samarbeidspartnere til å ta bærekraftige valg sammen med oss, sier Isak.