Økte både omsetning og resultat: Nå ansetter selskapet flere i sentrale stillinger

Publisert 8. juli, 2022

På tross av et krevende oljemarked har MHService AS ansatt flere personer i sentrale stillinger i senere tid.

Daglig leder i MHService AS, Harald Aare (t.v.) har i senere tid ansatt flere personer i viktige stillinger i selskapet. Kristoffer Nordbø (i midten) er godt i gang med salg og trading av olje, mens Anders Furnes (t.h.) har tatt over som skipper på bunkersbåten til MHService AS, «Vestservice». FOTO: GJERT MYRESTRAND

– Det som har satt sitt preg på oss i det siste er vel det at vi har ansatt flere unge og flinke folk i viktige stillinger, sier daglig leder i MHService AS, Harald Aare, til Fjordenes Tidende.

– Kristoffer Nordbø sitter på salg og trading av oljeprodukter. Han har gått fra å være operatør til å være selger. Anders Furnes, som er utdannet navigatør, er ansatt som skipper på bunkersbåten vår, Vestservice. Og så får vi nå Isak Stensaker inn som ny driftssjef. Isak skal ta seg av teknisk drift og vedlikehold av anleggene våre. Sikker drift er viktig , ikke minst av sikkerhetshensyn.

Isak Stensaker starter i sin nye stilling som driftssjef i MHService i august. Han har teknisk bakgrunn og har blant annet jobbet som maskinsjef og teknisk sjef offshore. Han kommer fra en lektorstilling ved måløyavdelingen til Fagskulen Vestland, der han underviste studentene som studerer til maskinoffiser. FOTO: GJERT MYRESTRAND

– I tillegg har vi såpass mange bensinstasjoner i drift at vi nå ansetter en tekniker til, sier Aare.

 

Skal knytte sammen det nye og gamle tankanlegget

Det er i dag 28 ansatte i MHService AS. Av disse er fire ansatt i Ålesundsavdelingen, tre i Fosnavåg, og resten ved hovedkontoret på Kulen ved Måløy.

Akkurat nå jobbes det med å knytte sammen det gamle «Shell-anlegget» med hovedanlegget som i dag ligger litt lenger sør.

– Det vil gi oss en veldig god fleksibilitet, i og med at vi snart kan kjøre med bil og truck mellom anleggene. Vi har i flere år hatt mulighetene til å kjøre produkter i rørlinjer mellom anleggene, som gir oss en stor fleksibilitet, men med den jobben vi nå gjør nå blir det også mye enklere å bevege seg fysisk mellom de to tankanleggene.

En ny tankbil er også i bestilling.

– Vi har fire tankbiler som er på veien hver eneste dag, og vi ser behov for oppgradering av bilparken, sier Harald Aare.

 

Bunkersbåten til MHService «Vestservice» trafikkerer stort sett kyststripa mellom Sogn og Stadlandet og er ofte å se på Måløy havn. Nå er det Anders Furnes som «skiprer» båten. FOTO: GJERT MYRESTRAND

Spennende og krevende marked

MHService-sjefen beskriver oljemarkedet som både spennende og krevende.

– Oljeprisen har hatt en ekstrem bevegelse opp, og prisen er veldig volatil. Det gjør at vi som organisasjon hele tiden må være på ballen. Vi selger jo bunkers og andre oljeprodukter globalt i den tradingvirksomheten vi driver, men samtidig har vi et lokalt fokus på bensinstasjonsatsingen vår under merkenavnet MH24.

 

Denne MH24-stasjonen ligger i sentrum av Florø. FOTO: GJERT MYRESTRAND

– Har dere planer om å sette opp flere stasjoner i nærområdet?

– Ja, i første omgang har vi planer om en ny stasjon i Stryn. Vi jobber også med et par andre lokasjoner, men disse er såpass tidlig i planleggingen at jeg foreløpig ikke kan si noe mer.

– Så du ser lyst på framtiden til tross for at oljeprisen er så høy og volatil?

– Ja, det gjør jeg. Verden har behov for olje lenge ennå. Det finnes i praksis ingen reelle alternative framdriftsmidler for den største delen av maritim næring per i dag, sier Harald Aare, og legger til:

– Det som har satt sitt preg på oss i det siste er vel det at vi har ansatt flere unge og flinke folk i viktige stillinger, sier daglig leder i MHService AS, Harald Aare, til Fjordenes Tidende.

– Kristoffer Nordbø sitter på salg og trading av oljeprodukter. Han har gått fra å være operatør til å være selger. Anders Furnes, som er utdannet navigatør, er ansatt som skipper på bunkersbåten vår, Vestservice. Og så får vi nå Isak Stensaker inn som ny driftssjef. Isak skal ta seg av teknisk drift og vedlikehold av anleggene våre. Sikker drift er viktig , ikke minst av sikkerhetshensyn.

– Samtidig har vi som selskap en klar ambisjon om å ta del i det grønne skiftet. Bransjen vil over tid gå gjennom en omstilling med nye alternative produkter og tjenester, og her ønsker vi å være med.

I 2020 hadde MHService AS en omsetning på 723,5 millioner kroner og fikk et resultat før skatt på 5,8 millioner kroner. Fjoråret viste enda bedre tall, med en omsetning som økte til 918,7 millioner og et resultat før skatt som endte på 13,5 millioner kroner.

Denne artikkelen ble publisert i Fjordenes Tidende 28. juni 2022.